Verandering inboedelverzekering

V

Het eigen risico zal worden verhoogd bij de inboedelverzekering. Dit komt doordat de verzekeraars minder dekking gaan bieden. Dit is een duidelijke breuk in de trend. Voorheen was het namelijk zo dat de verzekeraars ieder jaar de inboedeldekking verder verhoogde. De reden voor deze trendbreuk is opvallend. Het komt namelijk voort uit het feit dat de consument beter op de hoogte is van de vergoedingen die kunnen worden geclaimd. De consument is echter met name door de verzekeraars zelf hiervan op de hoogte gesteld, bijvoorbeeld door middel van televisiereclames. Dit heeft ertoe geleid dat verzekeraars de polisvoorwaarden zijn gaan wijzigen zodat de marges behouden blijven.

Minder schade laten claimen

Het doel van de deze maatregel is ervoor zorgen dat er minder schade wordt geclaimd. Door het verhogen van het eigen risico en het verlagen van de dekking van producten hopen verzekeraars meer marge te behouden. Met name de grote verzekeraars hebben de eerste stappen gezet op dit gebied. Kleinere verzekeraars zullen hoogstwaarschijnlijk dit voorbeeld volgen en ook op deze manier proberen de marges in stand te houden.

Conclusie: het claimen van vergoedingen zal hoogstwaarschijnlijk afnemen en de consument zal betalen voor het behouden van de marges voor verzekeraars.