Waarom verzekeren?

Verzekeringen zijn tot op zekere hoogte verplicht. Toch kan je zelf voor een groot deel bepalen waarvoor je wel of niet een verzekering afsluit. Waarom zou je een verzekering afsluiten?

Onvoorziene kosten

Op het moment dat je een auto bezit, maar geen autoverzekering zou afsluiten, kan je voor grote uitgaveposten komen te staan. Stel je hebt een auto maar je bent niet verzekerd, dan kan het zo zijn dat op het moment je een ongeluk krijgt, je zelf voor alle kosten moet opdraaien. Om dit te voorkomen sluit men dus een autoverzekering af.

Dit geldt ook voor je inboedel. Op het moment dat je geen inboedelverzekering hebt afgesloten, en je huis komt onder water te staan, zal je zelf voor de kosten moeten opdraaien.

Een verzekering wordt dus afgesloten om een bepaald risico af te dekken. Vaak gaat het hierbij om een financieel risico.

Zelf bepalen

De mate waarin jij jezelf of je gezin laat verzekeren hangt van een groot aantal factoren af. In hoeverre ben je bereid een bepaald risico te nemen? In hoeverre ben je in staat eventuele kosten zelf te betalen? Dit soort factoren spelen mee in het bepalen hoever je wil gaan wat betreft verzekeringen.