Autoverzekering

Op 1 januari 2013 reden er ruim 8 miljoen auto’s in Nederland die in het bezit zijn van particulieren. Er wordt jaarlijks dus heel wat afgereisd. Dit gaat echter helaas niet altijd goed, waardoor er jaarlijks behoorlijk wat materiele en fysieke schade wordt gemaakt. Om de gemaakte schade te dekken, zijn er autoverzekeringen. Door de wet is het verplicht om een autoverzekering af te sluiten als je in het bezit bent van een auto. De verplichte verzekering bestaat uit een basispakket die kan worden uitgebreid.

Er zijn 3 verschillende type autoverzekeringen in Nederland.

  1. WA (Wettelijke Aansprakelijkheid):

Iedere automobilist is in Nederland verplicht zijn auto minimaal WA te verzekeren. Op het moment dat iemand schade veroorzaakt aan een ander persoon of voertuig, wordt dit vergoed door WA verzekering. De WA verzekering is de minimale verzekering die in Nederland kan worden afgesloten voor een auto. De WA verzekering is aan de auto gebonden, dus ook als een ander in jouw auto rijdt, is de auto verzekerd.

  1. WA + Beperkte Casso:

De WA + beperkte Casso is een uitbreiding op de WA verzekering. In het geval van de WA + beperkte Casso is de eigenaar ook verzekerd tegen schade aan de eigen auto. De verzekering keert echter alleen geld uit op het moment dat de schade ontstaan is uit een aantal in de voorwaarde genoemde gebeurtenissen. Hier dient dus wel rekening mee te worden gehouden.

  1. WA + Volledige Casso:

Deze vorm van verzekeren wordt ook wel een ‘All Risk’ autoverzekering genoemd. Deze vorm is de meeste complete vorm van verzekeren. Schade aan de auto van de gene die de verzekering afsluit wordt in bijna alle gevallen gedekt door de verzekeraar. Alleen als de schade voorkomt uit een aantal speciaal beschreven situaties wordt de schade niet gedekt. Denk hierbij aan normale slijtage of opzettelijk aangebrachte schade.