Een goede beveiliging voor een lage verzekering

E

Steeds vaker wordt er gewaarschuwd voor inbraken bij particulieren en bedrijven. Deze kosten worden uiteindelijk verhaald bij de verzekering wat als gevolg heeft dat het jaar erop de premies zullen stijgen. Een aantal verzekeringsmaatschappijen speelt dus in op een verbetering van de veiligheid evenals de overheid en politie. Maar hoe kun je hier als organisatie het best mee omgaan? Investeren in een goede buitenbeveiliging is de eerste stap. Hiervoor kun je bijvoorbeeld www.buitenbeveiliging.nl.

We all benefit

We all benefit is niet alleen een bedrijfsnaam van een verzekeringspartij, maar ook nog eens waarheid. De strategie zoals deze wordt uitgelegd in de reclames geld in principe voor alle verzekeraars. Wanneer we er met zijn alle voor zorgen dat de inbraken zullen dalen dan kunnen we voorkomen dat de premies nog verder zullen stijgen. Hiervoor is het natuurlijk van belang een degelijk beveiligingssysteem te hanteren, vooral bij bedrijven met kostbare gereedschappen zoals een aannemingsbedrijf. Doordat er vanuit de maatschappij goed wordt gelet op de eigen kostbaarheden kunnen de premies dalen. Maar hoe kun je hier nu zelf je steentje aan bijdragen als ondernemer of particulier?

Inbraakalarm en opvolging

Steeds meer bedrijven zijn voorzien van een alarmsysteem wat goed en adequaat geregeld is. Aan de hand van een paar stappen is het namelijk onaantrekkelijker voor inbrekers om uw beveiliging te molesteren of onklaar te maken. Opvolging is een van deze belangrijke facetten welke ervoor zorgt dat er na een calamiteit snel tot actie over gegaan wordt. Hierdoor is het onaantrekkelijker voor een inbreker die denkt zijn slag te kunnen slaan.

Obstakels

Andere vormen van beveiliging zijn het toevoegen van obstakels. Dit kan heel simpel zijn, vanaf een hekwerk tot een complex camerasysteem. Het zorgen voor een goed camerasysteem zorgt voor herkenning. Wanneer er een inbreker is loopt deze grote kans later alsnog tegen de lamp te lopen. Bij een goede toegangscontrole zorg je er juist weer voor dat je een mogelijk ongewenste bezoeker er vooraf al uitfiltert. Deze manieren vallen allemaal onder een veilig en goed bedrijfsbeleid.

Voorkomen is beter dan genezen

Doordat er steeds meer bedrijven investeren in een goede buitenbeveiliging is het voor inbrekers een steeds grotere opgave om nog een buit binnen te halen. Doordat er bijvoorbeeld bij transportbedrijven de overslagplaatsen goed zijn beveiligd is het risico op diefstal veel verder geminimaliseerd.