Zorgverzekering

Iedereen in Nederland moet verplicht een zorgverzekering afsluiten, de zekerheid van goede zorg is hiermee gewaarborgd.. Vanaf 18 jaar ben je daar zelf verantwoordelijk voor.

Als je een zorgverzekering afsluit wordt je onder andere verzekerd voor:

  • Huisartsbezoek
  • Geneesmiddelen
  • Ziekenhuisvervoer- opname en behandeling
  • Specialistische zorg (bijv. operaties in het ziekenhuis of bezoek aan een dermatoloog)

Naast het basispakket kan je er ook voor kiezen om jezelf aanvullend te verzekeren, om zo extra hoge kosten te voorkomen. Welke zorgverzekering u precies afsluit kiest u zelf. Hierbij kunt u rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden en wensen.

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden leest u ook hoe vaak de verzekeraar de behandeling vergoedt. En of u een eigen bijdrage moet bijbetalen. Dat kan per verzekeraar verschillen.

Slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen) krijgt u meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering. U krijgt deze wel vergoed als er geen alternatief medicijn beschikbaar is. Bijvoorbeeld bij:

  • epilepsie;
  • angststoornissen (als een behandeling met ten minste 2 antidepressiva niet aanslaat);
  • meervoudige psychiatrische problematiek, waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is. (Bijvoorbeeld bij afkicken van alcohol en drugs en bij psychosen);
  • palliatieve sedatie bij terminale zorg.