De zorgverzekering – Wat verandert er in 2015?

D

16 september was het weer zover: Prinsjesdag. De gouden koets, de (gekke) hoedjes en natuurlijk de troonreden. Waar het mij met name om ging was de wijziging in de zorgverzekering. Ik zal de wijzigingen voor u overzichtelijk onder elkaar zetten.

Verandering inhoud basispakket

Een belangrijke verandering die wordt doorgevoerd is dat vanaf 2015 een deel van de zorg die tot op heden onder de AWBZ valt, onder de Zorgverzekeringswet gaat vallen. Dit heeft gevolgen voor het basispakket, dit pakket wordt namelijk uitgebreid met verschillende vergoedingen:

  • Behandelingen gericht op geestelijke gezondheidszorg in een GGZ-instelling wordt met 2 jaar uitgebreid, dus in totaal 3 jaar.
  • Zorg voor zintuiglijke handicappen (doofheid)
  • Verzorging voor mensen die niet in een instelling zitten

Invoering nieuwe Jeugdwet

Vanaf 2015 hebben gemeentes de plicht om de psychologische en maatschappelijke zorg voor kinderen tot 18 jaar op zich te nemen. Dit heeft als gevolg dat jeugdpsychiatrie en dyslexie behandeling uit het basispakket worden gehaald.

Voorwaardelijke toelating van medische behandelingen

Net als ieder jaar worden er een aantal medicijnen en behandelingen aangewezen als potentiële kandidaten voor voorwaarde toelating tot het pakket. Een volledig overzicht van deze lijst vindt u hier.

Prenatale testen

In april 2014 is de Niet Invasieve Prenatale Test in Nederland toegestaan. Tot en met december 2014 wordt de NIPT via een subsidieregeling vergoed en het is de bedoeling deze vanaf 2015 op te laten nemen in het basispakket. Hierdoor wordt het basispakket gewijzigd. De wijzigingen in het basispakket kunt u hier vinden.